Bag initativet ”Fælles om det sociale ansvar” står Aarhus Stift og biskop Henrik Wigh-Poulsen. Projektet ledes af Diakoniudvalget i stiftet, der består af repræsentanter fra kirkelige organisationer, kommuner, folkekirker samt universitetet.