Undersøgelse: "Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne"

En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område.

Kirkeminister Mette Bock henviser til undersøgelsen i sit indlæg på konferencen.

Hvordan er samarbejdet mellem kommunerne og sognekirkerne på det frivillige sociale område? Og hvordan er de strukturelle rammer for samarbejde og i hvilken udstrækning bliver muligheden for samarbejde udnyttet?

Denne rapport viser, at der et stort potentiale for øget samarbejde mellem kommuner og sognekirker i socialt arbejde, men også at dette potentiale ikke altid bliver fulgt op af handling. Hvad skyldes det manglende samarbejde? Den gode vilje er nok til stede, men den hæmmes af gensidige fordomme og mangel på kendskab. Ifølge rapporten bliver netop disse to barrierer nedbrudt, når et samarbejde etableres.

UNDERSØGELSEN KAN DOWNLOADES HER.

Lavet af 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde på vegne af 
Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter


Inspirationsguide til kirker og kommuner

Guiden vil gerne inspirere sognekirker og kommuner til at igangsætte og styrke samarbejdet – særligt på det område, der vedrører (frivillige) sociale aktiviteter og menighedsdiakonien.

Inspirationsguiden er skrevet til medarbejder i en sognekirke eller i en kommune. Det kan være som sognepræst, kordegn, kirke- og kulturmedarbejder, medlem af menighedsrådet, provst eller lignende. Eller som kommunal frivilligkoordinator, social-/sundhedskonsulent, plejehjemsleder, fagchef m.m.

 

Hent guiden her


Fælles om det sociale ansvar - magasinet

Reportage og dokumentation: Opleve eller genoplev Fælles om - konferencen gennem ord og billeder og læs fyldige referater af konferencens indlæg i magasinet.

Det 28 sider store magasin fastholder de vigtigste pointer fra konferencen til en videre drøftelse om samarbejdet mellem kommuner, folkekirker og de kirkelige sociale organisationer. 

Hent magasinet her.  

 

 

Fælles om det sociale ansvar 2019

Reportage og dokumentation: Opleve eller genoplev Fælles om - konferencen 2019 på Diakonhøjskolen. Med Irene Nørgaards fyldig reportage, nedslag i en række workshops samt grundige referater af Jørn Henrik Pedersens, Lene Tanggaard og Helle Hedegaard Heins pelnum-oplæg, fastholder magasinet konferencens forskellige indlæg og oplæg. Nyd også Lars Salomonsens billeder fra den 6 timer lange konference. 

Det 24 sider store magasin fastholder de vigtigste pointer fra konferencen til en videre drøftelse om samarbejdet mellem kommuner, folkekirker og de kirkelige sociale organisationer.